Över 1,3 miljoner människor dör varje år i trafikrelaterade olyckor, med ytterligare miljontals skadade. Engagemanget för att förbättra trafiksäkerheten är nu globalt och teknik har erkänts av FN som ett av nyckelelementen för att uppnå detta. Tekniska lösningar introduceras runt om i världen för att förbättra säkerheten; från att förutspå olycksplatser och planera säker infrastruktur, till att hjälpa länder att nå Vision Zero, 

Hur Teknik förbättrar trafiksäkerhet
  • Avancerad analys av säkerheten i nuvarande infrakstruktur
  • Smart datainsamling för att identifiera olycksddrabbade platser
  • Simulera säkerhetsåtgärder och förutspå dess effekter
  • Planera för nya former av mobilitet
  • Riktade simuleringar för att stödja utsatta trafikanter

Bedömning av säkerhetsåtgärder

Avancerad modellering hjälper planerare och myndigheter att välja de rätta stegen för att öka trafiksäkerheten, vilket besparar dyrbara misstag. Modellering hjälper också till att analysera säkerhetsprestanda för befintlig infrastruktur. Läs mer: Designa en stad för människor, inte bilar.
 

Garantera säkerheten inom ny mobilitet

Med elektriska och självkörande fordon på väg att gå in i samhället måste mobilitetsplanerare se till att de är säkra på vägarna. Multimodala simuleringar ger redan den välbehövliga informationen inom detta område. Läs mer: Självkörande fordons inverkan på mobilitet i samhället.

Omtanke för utsatta trafikanter

Fotgängare och cyklister skadas oproportionerligt i trafikolyckor, men de förbises ofta i mobilitetsplaneringen. För att hantera detta simulerar digitala verktygbeteendet hos dessa trafikanter, vilket gör det möjligt för planerare att vidta åtgärder i riskfyllda områden. Läs mer om att planera de säkraste korsningarna för fotgängare eller hur virtuell verklighet gör cyklingen säkrare. 

Förhindra kommande olyckor

Fullständiga uppgifter om krockar, dödsfall och skador är ofta nyckeln till att förhindra ytterligare sådana incidenter. Tekniska verktyg hjälper nu myndigheterna att samla in och analysera dessa data, vilket leder till identifiering av särskilt olycksdrabbade platser och förebyggande av framtida tragedier. Läs mer om att Förutspå olyckor innan de händer eller om Kvinnan som satte trafiksäkerhet på agendan i Bolivia