Bezpieczeństwo na drodze

Kontakt

Każdego roku w wypadkach drogowych ginie ponad 1,3 miliona osób, a kolejne miliony są ranne. Zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach ma obecnie charakter globalny, a technologia jest uznawana przez ONZ za jeden z kluczowych elementów umożliwiających osiągnięcie tego celu. Począwszy od przewidywania punktów zapalnych wypadków i planowania bezpiecznej infrastruktury, a skończywszy na pomocy krajom w osiągnięciu Vision Zero, na całym świecie wprowadzane są rozwiązania technologiczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

Jak technologia poprawia bezpieczeństwo na drodze
  • Zaawansowana analiza bezpieczeństwa w obecnej infrastrukturze
  • Inteligentne gromadzenie danych w celu identyfikacji punktów zapalnych wypadków
  • Symulowanie środków bezpieczeństwa i przewidywanie ich skutków
  • Planowanie w zakresie nowych rodzajów mobilności
  • Ukierunkowane symulacje mające na celu wsparcie szczególnie zagrożonych użytkowników dróg

Ocena środków bezpieczeństwa

Zaawansowane modelowanie pomaga planistom i władzom wybrać właściwe kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oszczędzając kosztownych błędów. Modelowanie pomaga również analizować poziom bezpieczeństwa istniejącej infrastruktury. Dowiedz się więcej: Projektowanie miasta dla ludzi, nie dla samochodów.

Zapewnienie bezpieczeństwa nowej mobilności

W przypadku pojazdów elektrycznych i autonomicznych, które mają wkrótce wejść do masowej eksploatacji, planiści mobilności muszą zapewnić bezpieczeństwo na drogach. Symulacje multimodalne już teraz dostarczają bardzo potrzebnych informacji w tym zakresie. Przeczytaj więcej: Wiedza na temat wpływu pojazdów AV na mobilność.

Opieka nad niechronionymi użytkownikami dróg

Piesi i rowerzyści doznają nieproporcjonalnie dużych obrażeń w przypadku kolizji drogowych, ale są często pomijani w planowaniu mobilności. Aby temu zaradzić, narzędzia cyfrowe symulują zachowanie tych użytkowników dróg, umożliwiając planistom podejmowanie działań w ryzykownych punktach zapalnych. Dowiedz się więcej o planowaniu najbezpieczniejszych przejść dla pieszych lub o tym, jak wirtualna rzeczywistość sprawia, że jazda rowerem jest bezpieczniejsza.

Zapobieganie kolejnym wypadkom

Pełne dane dotyczące wypadków, ofiar śmiertelnych i urazów są często kluczem do zapobiegania kolejnym. Narzędzia techniczne pomagają teraz władzom w gromadzeniu i analizowaniu tych danych, co prowadzi do identyfikacji punktów zapalnych i zapobiegania przyszłym tragediom. Przeczytaj więcej o Przewidywaniu wypadków zanim do nich dojdzie lub o Kobiecie, która umieściła bezpieczeństwo na drogach w Boliwii.