Mikrosimulering

Mikrosimuleringslösningar     Kontakta oss

Mikrosimulering hjälper till att fatta rätt beslut vid design och kontroll av transportinfrastruktur. Därför förlitar sig städer, verksamhetsföretag och konsultföretag på mjukvarusupport för planering, utvärdering och visualisering av trafikåtgärder. Med mikrosimulering kan de observera rörelser och interaktioner mellan alla trafikanter - fordon, tvåhjulingar och fotgängare: Skulle en rondell vara bättre för trafikflödet än ett trafikljus? Hur mycket minskar utsläppen som följd av en ”grön våg” på trafikljusen? Hur kan trafik hanteras intelligent med trafikkontrollsystem? Med mikrosimulering kan åtgärder undersökas noggrant - en pålitlig grund för beslutsfattande.

Stads- och transportplanering behöver en gedigen grund för att kunna fatta de säkraste, bästa och mest kostnadsbesparande besluten. Mikrosimulering stöder detta genom att:

 • Analysera trafikflöden
 • Jämföra alternativ
 • Minska trafikstockningar
 • Planera, utvärdera och visualisera åtgärder
 • Förbättra transportnätets säkerhet för alla trafikanter
 • Förbättra städers livskvalitet genom aktiv rörlighet
   

Designa korsningar

Korsningar där trafiken flyter på är en dröm för många trafikanter som sitter fast i trafikstockningar. Kan detta uppnås genom att bygga en rondell eller genom att installera ett anpassat trafikljussystem? Vilket beslut är bättre vad gäller kostnad kontra nytta? Kommer den nya designen att leda till trafikproppar någon annanstans?

Programvara för mikrosimulering hjälper till att fatta rätt beslut. Den tar inte bara hänsyn till motoriserad trafik, utan även till cyklister, fotgängare och kollektivtrafik.

ITS - Trafikkontrollsystem

Trafikkontrollsystem förmedlar relevant information till trafikanter via displaypaneler, dynamiska trafikskyltar, variabla meddelandeskyltar och många fler kanaler. De hjälper till exempel till att säkerställa trafikflödet utan att behöva bygga ytterligare körfält. 
Att implementera ett trafikledningssystem är mycket kostsamt, så det är viktigt att fatta rätt beslut angående det. Det är här mikrosimulering kan stödja beslutsprocessen.

Framtidens transportteknologier

Transportinfrastruktur tar lång tid att bygga och den ska hålla i decennier. Så det är bättre att använda den bästa tillgängliga tekniken i planeringsfasen för dessa viktiga projekt. Med mikrosimuleringsteknik kan planerare jämföra och utvärdera olika futuristiska förhållanden, till exempel hur autonoma och anslutna fordon kommer att påverka trafiken. Frågor om trafikprestanda och effekter kan besvaras om till exempel autonoma fordon står för 10, 30, 50 eller till och med 100 procent av vägtrafiken.

Fördelar med mikrosimuleringsprogram

 • Detaljerad inblick i trafiksituationen
 • Simulera och testa olika planeringsvarianter
 • Simulera komplexa samspel mellan fordon, fotgängare, cyklister och kollektivtrafik
 • Djupanalyser av fördelar och nackdelar med olika scenarion
 • Ökad transparens för beslutsfattare och allmänheten genom visualisering