Microsimulatie helpt om de juiste beslissingen te nemen als het gaat om het ontwerp en de controle van de vervoersinfrastructuur. Daarom vertrouwen steden, werkmaatschappijen en adviesbureaus op software-ondersteuning voor de planning, evaluatie en visualisatie van maatregelen. Bij microsimulatie wordt de beweging van individuele weggebruikers (voertuigen, fiets- en voetgangersverkeer) door het verkeersnetwerk en hun interactie met elkaar geobserveerd. Zou een rotonde beter zijn voor de verkeersstroom of een aangepast verkeerslichtsysteem? Met hoeveel verminderen de emissies met een groene golf? Hoe kan het verkeer intelligent worden geregeld met verkeersregelsystemen? Met microsimulatie kunnen maatregelen nauwkeurig worden onderzocht - een betrouwbare basis voor de besluitvorming.

Stads- en vervoersplanning hebben een solide basis nodig om de veiligste, beste en meest kostenbesparende beslissingen te nemen. Microsimulatie ondersteunt hen daarbij:

 • Analyseer de verkeersstroom
 • Alternatieven vergelijken
 • Files verminderen
 • Plannen, evalueren en visualiseren van maatregelen
 • Het transportnetwerk veilig maken voor alle weggebruikers
 • Betere levenskwaliteit in steden door het plannen van actieve transportmiddelen

Ontwerpen van kruispunten

De perfecte vormgeving van een kruispunt - de wens van veel weggebruikers in files en stilstaand verkeer. Of een rotonde kan helpen of een aangepast verkeerslichtsysteem? Welke beslissing is beter in termen van kosten/baten? Leidt het nieuwe ontwerp tot verkeersknelpunten elders? Software voor microsimulatie helpt om de juiste beslissing te nemen. Het houdt niet alleen rekening met het gemotoriseerde verkeer, maar ook met fietsers en voetgangers en het openbaar vervoer.

ITS - Verkeerscontrolesysteem

Verkeerscontrolesystemen geven relevante informatie door aan de weggebruikers via displaypanelen, dynamische verkeersborden, variabele informatieborden en nog veel meer. Ze zijn bijvoorbeeld nuttig om de doorstroming van het verkeer te garanderen zonder dat er extra rijstroken moeten worden aangelegd. Het implementeren van een verkeersmanagementsysteem is zeer kostbaar. Het is daarom belangrijk om de juiste beslissing te nemen. Hier kan microsimulatie het besluitvormingsproces ondersteunen.

Transporttechnologieën van de toekomst

Vervoersinfrastructuurprojecten hebben een lange looptijd en de nieuwe infrastructuur moet tientallen jaren meegaan. Het is goed als in de planningsfase rekening wordt gehouden met nieuwe technologieën. Met microsimulatie kunnen autonome en genetwerkte voertuigen en hun effecten op het verkeer worden getest, vergeleken en geëvalueerd onder verschillende realistische omstandigheden. Vragen over verkeersprestaties en -effecten kunnen worden beantwoord als bijvoorbeeld autonome voertuigen 10, 30, 50 of zelfs 100 procent van het wegverkeer uitmaken.

Voordelen van Microsimulatiesoftware

 • Gedetailleerd inzicht in de verkeerssituatie
 • Simuleren en testen van verschillende planningsvarianten
 • Simuleren van complexe interacties van voertuigen, voetgangers, fiets en openbaar vervoer
 • Diepgaande analyse van de voor- en nadelen van verschillende scenario's;
 • Meer transparantie voor besluitvormers* en het publiek door visualisatie