Mikrosymulacja pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie projektowania i kontroli infrastruktury transportowej. Dlatego miasta, firmy operacyjne i doradcze polegają na wsparciu programowym przy planowaniu, ocenie i wizualizacji działań. W mikrosymulacji obserwuje się ruch poszczególnych użytkowników dróg (pojazdy, ruch rowerowy i pieszy) w sieci drogowej oraz ich wzajemne oddziaływanie na siebie. Czy rondo byłoby lepsze dla przepływu ruchu drogowego, czy dostosowany system sygnalizacji świetlnej? O ile zmniejsza się emisja wraz z zieloną falą? W jaki sposób można inteligentnie kontrolować ruch drogowy za pomocą systemów sterowania ruchem? Dzięki mikrosymulacji można dokładnie zbadać środki, co stanowi wiarygodną podstawę do podejmowania decyzji.

Planowanie urbanistyczne i transportowe potrzebuje solidnej podstawy do podejmowania najbezpieczniejszych, najlepszych i najbardziej oszczędnych decyzji. Wspiera je w tym mikrosymulacja:

 • Analizuj przepływ ruchu
 • Porównaj alternatywy
 • Redukcja korków ulicznych
 • Planowanie, ocena i wizualizacja działań
 • Uczynienie sieci transportowej bezpieczną dla wszystkich użytkowników dróg
 • Lepsza jakość życia w miastach poprzez planowanie aktywnych środków transportu

Projektowanie skrzyżowań

Doskonały projekt skrzyżowania - życzenie wielu użytkowników dróg w korkach i stagnacji ruchu. Czy rondo może pomóc, czy dostosowany system sygnalizacji świetlnej? Która decyzja jest lepsza pod względem kosztów i korzyści? Czy nowy projekt doprowadzi do powstania wąskich gardeł w innych miejscach? Oprogramowanie do mikrosymulacji pomaga w podjęciu właściwej decyzji. Uwzględnia ono nie tylko ruch samochodowy, ale także rowerzystów i pieszych oraz transport publiczny.

ITS - System kontroli ruchu

Systemy kontroli ruchu drogowego przekazują istotne informacje użytkownikom dróg za pośrednictwem paneli wyświetlania, dynamicznych znaków drogowych, znaków zmiennej treści i wielu innych. Są one pomocne na przykład w zapewnieniu przepływu ruchu bez konieczności budowania dodatkowych pasów ruchu. Wdrożenie systemu zarządzania ruchem jest bardzo kosztowne. Dlatego ważne jest, aby podjąć właściwą decyzję. To właśnie tutaj mikrosymulacja może wspierać proces podejmowania decyzji.

Technologie transportowe przyszłości

Projekty dotyczące infrastruktury transportowej są długotrwałe, a nowa infrastruktura powinna wystarczyć na dziesięciolecia. Dobrze, jeśli nowe technologie zostaną uwzględnione na etapie planowania. Dzięki mikrosymulacji można testować, porównywać i oceniać autonomiczne i połączone w sieć pojazdy oraz ich wpływ na ruch drogowy w różnych realistycznych warunkach. Na pytania dotyczące funkcjonowania i skutków ruchu drogowego można odpowiedzieć, jeśli na przykład pojazdy autonomiczne stanowią 10, 30, 50 lub nawet 100 % ruchu drogowego.

Zalety oprogramowania do mikrosymulacji

 • Szczegółowy wgląd w sytuację w ruchu drogowym
 • Symuluj i testuj różne warianty planowania
 • Symulacja złożonych interakcji pojazdów, pieszych, rowerów i transportu publicznego
 • Dogłębna analiza zalet i wad różnych scenariuszy;
 • Większa przejrzystość dla decydentów* i społeczeństwa dzięki wizualizacji