Przepływ materiałów i towarów odbywa się wszędzie, przez cały czas. Jednak aby dostawy funkcjonowały prawidłowo, muszą być gromadzone i udostępniane następujące dane: co jest transportowane? Czy pojazdy są wypełnione do pełnej ładowności? Czy nadawca traci pieniądze z powodu pustych przestrzeni? Czy ruch drogowy będzie problemem? Czy ładunek dotrze na czas?

Osoby zajmujące się tymi pytaniami mają stresującą pracę, ponieważ najmniejsze opóźnienie może wpłynąć na wydajność i okazać się kosztowne. Oprogramowanie logistyczne pozwala jednak na udzielenie odpowiedzi na te pytania. Zdejmuje presję z pracowników operacji logistycznych i pomaga im lepiej zarządzać swoimi flotami.

Zalety oprogramowania do obsługi logistyki i transportu

  • Algorytmy komputerowe automatyzują plan jazdy i trasy
  • Flota przebywa mniej czasu na drodze i przejeżdża mniej kilometrów
  • Zmniejsza obciążenie dyspozytorów, planistów i kierowców.
  • Pozwala na skalowalność i rozwój firmy
  • Tworzy oszczędności

Użytkownicy

Codzienna praca dyspozytorów, planistów, pracowników zaopatrzenia i logistków wypełniona jest sytuacjami kryzysowymi, przestojami i presją ze strony wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Jeśli nie są w stanie sprostać codziennym wyzwaniom, przesyłki docierają do klientów z opóźnieniem. W rzeczywistości, często okazuje się, że nie mają wystarczająco dużo czasu, aby skupić się na swoich głównych zadaniach, które obejmują:

  • Koordynację przychodzących zleceń i wychodzących transportów
  • Kontrolę godzin otwarcia terminali przeładunkowych i okien czasowych
  • Przewidywanie natężenia ruchu drogowego w celu uniknięcia opóźnień
  • Zapewnienie niezawodnej obsługi klienta i informacji o szacunkowym czasie przybicia (ETA)
  • Zarządzanie personelem i utrzymywanie satysfakcji kierowców

Organizacje zajmujące się dostarczaniem towarów zbyt często nie dysponują technologią, która pomogłaby im sprostać tym codziennym wyzwaniom. Jednakże, z pomocą odpowiedniego oprogramowania, pracownicy operacji logistycznych są w stanie lepiej zarządzać dynamicznymi działaniami, takimi jak harmonogramowanie, wyznaczanie tras i optymalizacja ładunków. Rezultat: można osiągnąć więcej przy mniejszej liczbie osób, poprawia się zadowolenie klientów, a marże zysku rosną.

Od magazynu do magazynu i kursy objazdowe

Aby zaspokoić popyt konsumentów, producenci, hurtownicy i dostawcy usług logistycznych w sektorze B2B nieustannie przekazują między sobą towary. Niezależnie od tego, czy odbierają towar, czy realizują dostawę, proces jest podobny: muszą załadować pojazdy, zaplanować miejsce przeznaczenia, znaleźć najlepsze trasy, pilnować okien czasowych i uzupełnić zapasy przed powrotem do magazynu. Przy tak złożonym procesie może pojawić się wiele różnych problemów, takich jak nierealistyczne harmonogramy lub nieoczekiwane zmiany w ruchu drogowym. Oprogramowanie eliminuje jednak wiele problemów, ponieważ może być wykorzystywane do optymalizacji każdego aspektu procesu odbioru i dostawy - od planowania, poprzez wyznaczanie tras, opóźnienia w ruchu, aż po załadunek pojazdów. Może nawet uwzględniać atrybuty pojazdów, takie jak wysokość, waga i przestrzeń ładunkowa. Ten rodzaj automatyzacji z pewnością przyczyni się do poprawy wydajności i marży zysku.

Dostawa do domu

Ze względu na zmiany w zachowaniach konsumentów, zwłaszcza w handlu elektronicznym, szybko rozwijającym się rynkiem jest "dostawa ostatniej mili", czyli ostatni etap dostawy do odbiorcy. W sektorze B2C firmy te mogą koncentrować się na dostawie żywności lub opiece zdrowotnej i są zazwyczaj mniejsze. Oznacza to, że mają one mniej zasobów do dyspozycji i często działają na pełnych obrotach. Wiele firm zajmujących się dostawami do domu przekonało się, że mogą one być bardziej wydajne i rentowne dzięki zastosowaniu oprogramowania do planowania i realizacji dostaw. Korzystając z oprogramowania logistycznego, mogą one realizować więcej dostaw, co ma bezpośredni wpływ na ich wynik finansowy.

Pracownicy terenowi

Handlowcy, technicy, hydraulicy, elektrycy, konstruktorzy i tym podobni - wszyscy odbywają codziennie wiele tras. Chociaż nie przewożą oni towarów, które wymagają dostawy, to jednak konieczne jest dla nich zaplanowanie tras i zoptymalizowanie floty. Jedną z głównych przeszkód w osiąganiu zysków w tego typu firmach jest niezagospodarowany czas, w którym technicy nie pracują, a zatem nie mogą zarabiać. Właściciel firmy musi jednak nadal płacić wynagrodzenia, ale także inne opłaty. Zastosowanie oprogramowania logistycznego ułatwia jednak tworzenie bardziej efektywnych harmonogramów i lepszych tras, gwarantując, że pracownicy terenowi obsłużą więcej klientów każdego dnia - i skrócą niezagospodarowany czas.