Powietrze miejskie czyni cię wolnym - jak to kiedyś mówiono. Dzisiaj, niestety, może też sprawić, że zachorujesz. Zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i oddechowego. Przeciętnie w skali globalnej, zmniejsza ono średnią długość życia ludzi nawet bardziej niż inne czynniki ryzyka, takie jak palenie. Z tego powodu miasta na całym świecie pracują nad środkami, które przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Ale które z nich obiecują największy sukces? Czy powinny one zoptymalizować przepływ ruchu drogowego? Albo ograniczyć korzystanie z prywatnych samochodów? Czy powinny wzmacniać transport publiczny? Czy też polegać na skuterach elektrycznych? W tym przypadku ważne jest, aby osoby odpowiedzialne wcześniej przeanalizowały i oceniły możliwe działania. Na tej podstawie można wybrać najodpowiedniejsze z nich, aby chronić zdrowie obywateli.

Osoby odpowiedzialne stoją przed prawdziwym wyzwaniem: Z jednej strony, muszą ograniczyć emisje. Z drugiej strony, chcą uniknąć negatywnych skutków, takich jak straty ekonomiczne wynikające z zakazów jazdy. Konieczne jest dokładne rozważenie zalet i wad ewentualnych środków, uwzględnienie potrzeb różnych grup interesów i wybór właściwej strategii planowania ruchu drogowego. W tym procesie pomagają rozwiązania programowe do planowania ruchu drogowego i symulacji.

  • Dokładne deklaracje dotyczące redukcji emisji i stężenia zanieczyszczeń
  • Analizować i oceniać krótko- i długoterminowe skutki możliwych działań
  • Porównaj opcje i wybierz właściwą strategię
  • Promowanie zrównoważonego rozwoju
  • Lepsza jakość życia ludności

Analiza obecnej sytuacji

Gdzie jest gęste powietrze i dlaczego? I gdzie jest po prostu za głośno? Oprogramowanie i modele pozwalają na szczegółowe obliczenie stężenia zanieczyszczeń i poziomu hałasu na danym obszarze, na przykład w całym mieście. Dzięki temu można dokładnie określić, ilu mieszkańców w jakich obszarach jest bezpośrednio dotkniętych zanieczyszczeniem powietrza i hałasem.

Jaka jest najlepsza strategia?

Jak różne środki wpływają na emisje i jakość powietrza? W jaki sposób wpływają one na popyt na transport lub wzorce mobilności? Czy należy się spodziewać wpływu na wybór środka transportu, na przykład poprzez przesunięcie popytu na transport niezmotoryzowany i publiczny? Na te i wiele innych pytań może odpowiedzieć oprogramowanie do planowania ruchu i symulacji. Może być również wykorzystywane do badania bardzo lokalnych środków, które harmonizują przepływ ruchu i zmniejszają liczbę i intensywność przyspieszeń pojazdów.

Spojrzenie w przyszłość

Nie tylko aktualną sytuację można poprawić za pomocą modeli ruchu i oprogramowania do planowania i symulacji ruchu. Pomagają one również w obliczaniu mobilności i zapotrzebowania na transport dla przyszłych scenariuszy. Co na przykład z powietrzem i hałasem, gdy konwencjonalne pojazdy zmieszane z zasilanymi elektrycznie autonomicznymi wahadłami decydują o mobilności w mieście? Albo gdy inwestuje się więcej w transport publiczny oraz bezpieczne ścieżki rowerowe i piesze? Analizy i oceny dokonywane przez oprogramowanie stanowią podstawę naukową do podejmowania decyzji o udanych strategiach.

Zalety oprogramowania i modelowania

  • Obliczanie i przedstawianie wkładu ruchu i mobilności w jakość powietrza
  • Prognozowanie przyszłego rozwoju sytuacji
  • Ocena i porównanie skutków różnych strategii i środków
  • Solidna podstawa do podejmowania decyzji w sprawie najlepszych sposobów poprawy jakości powietrza