Data & Urban Mobility

Steden staan voor grote uitdagingen omdat er steeds meer eisen worden gesteld aan stedelijke mobiliteit - ze moeten eerlijk, inclusief en duurzaam zijn. Tegelijkertijd hebben nieuwe diensten en veranderingen in het mobiliteitsgedrag een steeds grotere invloed op de ontwikkeling. Flexibele nieuwe diensten, autonoom rijden, elektrische voertuigen, de eerste en laatste kilometer van vervoer, of zelfs fietsvervoer - steden moeten op dit alles en nog veel meer voorbereid zijn.

Oplossing voor Urban mobility     Contact opnemen

Nieuwe diensten moeten worden gepland, geëvalueerd en effectief worden geïntegreerd in urban mobility concepten ten voordele van burgers. Data en slim gebruik hiervan, is hierbij een van de sleutels. Een gedetailleerd overzicht, een grondige analyse en een evaluatie vormen de beste basis om de mobiliteitsverandering actief vorm te geven.

Om ervoor te zorgen dat verschillende aanbiedingen zo goed mogelijk kunnen worden gecombineerd, hebben steden opties nodig voor controle en regulering. Betrouwbare gegevens, een duidelijke presentatie en een eenvoudige rapportage helpen daarbij. Ook mobiliteitsaanbieders* en adviseurs profiteren hiervan.

 • Analyseer en optimaliseer het mobiliteitsaanbod
 • Volg de marktontwikkelingen - historisch en in real time
 • Voeg de datastromen samen
 • Overzicht van alle mobiliteitsmogelijkheden
 • Huidige beoordeling van de vraag en prognose van de vraag

Bestaande infrastructuur analyseren

Wat is de huidige vraag naar stedelijke mobiliteit? Worden de bus-, trein- en metrolijnen volledig benut of zijn er capaciteitsknelpunten? Worden alle stedelijke gebieden op een eerlijke en passende manier voorzien van mobiliteitsaanbiedingen? Met data die relevant zijn voor de betreffende vraag is vaak in één oogopslag te zien waar de infrastructuur past en waar aanpassingen nodig zijn.

Klaar voor de toekomst

Een andere locatie voor e-scooters? Waar moeten de huurfietsen geparkeerd worden? In welke gebieden mogen de private e-bussen rijden, waar alleen op bepaalde tijden? Om richtlijnen op te stellen voor nieuwe mobiliteitsmogelijkheden of om geschikte locaties te plannen, hebben steden ondersteuning nodig door middel van data-analyse. Zo kunnen de impact, de mogelijkheden en de risico's op voorhand worden geëvalueerd. De data kunnen ook worden gebruikt om hun eigen aanbod zo te ontwerpen dat het goed wordt ontvangen door de bevolking. De data helpen de juiste randvoorwaarden te creëren zodat de transformatie van de stedelijke mobiliteit voor alle betrokken partijen zinvol is.

Economisch plannen van nieuwe aanbiedingen en diensten

Bedrijven die mobiliteitsaanbiedingen plannen of advies geven over mobiliteit moeten de beginsituatie analyseren. Is een shuttledienst met een e-kleine bus van en naar bepaalde metrostations de moeite waard? Hoe succesvol kunnen geautomatiseerde on-demand diensten zijn in het centrum van de stad 's nachts wanneer de metro niet meer in gebruik is? Wat zou een model zijn dat de moeite waard is om locaties in de voorsteden beter met elkaar te verbinden? De juiste antwoorden helpen bij het ontwerpen van economische aanbiedingen.

Hoe gegevens kunnen helpen bij het veranderen van de mobiliteit

 • Gebruik van relevante data voor intelligente, toekomstvaste mobiliteitsoplossingen
 • inzichten voor steden om mobiliteitsscenario's te verbeteren en diensten te monitoren
 • Eenvoudig analyseren van meerdere informatiebronnen voor rapporten, KPI-dashboards, kaarten, enz.
 • Strategische en operationele beslissingen op basis van een degelijke analyse
 • Duidelijke richtlijnen voor nieuwe mobiliteitsaanbiedingen voor een soepele en conforme werking
 • Transparante en begrijpelijke communicatie met belanghebbenden en het publiek en het verkrijgen van hun feedback.