Het wegennetwerk heeft een enorme impact op ons leven. Het definieert het aanzicht van onze steden, het verbindt mensen, gemeenschappen en landen en het bepaalt de manier waarop we ons bewegen. De eisen die eraan gesteld worden zijn hoog, en dat geldt ook voor de kosten voor het bouwen en onderhouden ervan.

Besluitvormers bevinden zich in een moeilijke positie. Aangezien zij het geld van de belastingbetaler besteden, moeten zij alle investeringen in infrastructuur rechtvaardigen en rekening houden met de verzoeken van alle betrokken partijen, ook de toekomstige generaties. Het gebrek aan data en de onzekerheid over de toekomstige omstandigheden en het menselijk gedrag maken het ontwerpen van een mobiliteitsinfrastructuur die aan alle behoeften voldoet uiterst complex.

Overheden, stadsambtenaren, verkeersplanologen en consultants - ze hebben allemaal betrouwbare data nodig om de bestaande en geplande vervoersinfrastructuur te beoordelen en te verbeteren. Verkeersmodellen kunnen hen helpen om efficiënte, veilige, toegankelijke en duurzame mobiliteit te creëren, zowel in de stad als op het platteland.

  • Test verschillende scenario's en aannames met een model dat alle modaliteiten en verkeersdata omvat.
  • Gebruik wetenschappelijke methoden en modellen om investeringen te rechtvaardigen en om de private, publieke en commerciële belanghebbenden aan boord te krijgen.
  • Blijf op de hoogte van mobiliteitstrends en -veranderingen en ontwerp een adequate infrastructuur.
  • Versterk het openbaar vervoer door het de ruimte en de infrastructuur te geven die het nodig heeft.

Verhoging van de efficiëntie

Congestie en ruimtegebrek zijn uitdagingen die bijna elke stad aangaan. Maar hoe moet de beperkte stedelijke ruimte worden verdeeld over de verschillende belanghebbenden en modaliteiten? En hoe kan de doorstroming van het verkeer en het niveau van de dienstverlening worden verbeterd? Verkeersmodellering en -planning kan helpen om de bestaande en geplande infrastructuur optimaal te benutten. Deze instrumenten kunnen worden gebruikt om onderliggende problemen te analyseren, verschillende scenario's te testen en een nieuwe, eerlijke en efficiënte vervoersstrategie te ontwikkelen.

Het bieden van een toekomstbestendige infrastructuur

Steden zijn als levende organismen die groeien en evolueren. Mensen komen en gaan, vastgoedprojecten en mobiliteitstrends ook. De infrastructuur moet echter duurzaam en stabiel zijn, vanwege de immense kosten. Het doel is dan ook om een infrastructuur te ontwerpen die rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen en die gemakkelijk kan worden aangepast aan veranderende demografische, economische of ruimtelijke omstandigheden. Dat houdt in dat het mobiliteitsbeleid en de regelgeving worden geëvalueerd voordat de infrastructuur voor elektrische en gedeelde mobiliteit wordt geïmplementeerd en geoptimaliseerd.

Zorgen voor leefbaarheid

Om de kwaliteit van het leven in de steden te verhogen, zijn veiligheid en schone lucht belangrijke elementen. De sleutel daartoe ligt in veilige mobiliteit en minder uitstoot door verkeer. Maar welke maatregelen leiden tot langdurig succes en zorgen voor een veilige en duurzame mobiliteit?

Verkeersanalyses kunnen worden gebruikt om verschillende scenario's te testen en op basis daarvan strategieën voor schoon en duurzaam vervoer te ontwikkelen. Verkeers- en ongevallendata kunnen ook de basis vormen voor het aanpassen van de infrastructuur, door het identificeren, mitigeren en voorkomen van ongevallen-hotspots.

Versterking van het openbaar vervoer

Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in de toegankelijkheid van de mobiliteit. Een vraaganalyse helpt bij het identificeren van white spots en overaanbod en is een basis voor beslissingen over nieuwe lijnen of stations. Met behulp van een verkeersmodel kunnen toekomstscenario's of alternatieven worden gesimuleerd en kunnen de investeringen in de infrastructuur hierop worden afgestemd. Een model is ook nuttig voor het vinden van de juiste locatie voor mobiliteitshubs waar openbaar vervoer en nieuwe vormen van mobiliteit worden samengebracht, zoals rit- en autodelen, delen van fietsen en elektrische scooters.

Voordelen van verkeersplanningssoftware

  • Het weergeven van alle weggebruikers en hun interacties in één model, met inbegrip van alle vormen van openbaar vervoer.
  • Efficiënt creëren en updaten van een model met externe databronnen.
  • Het testen van verschillende scenario's of alternatieven op macroscopische schaal.
  • Het uitvoeren van verkeersanalyses en het ontwikkelen van geavanceerde vervoersstrategieën en -oplossingen.