De stadslucht maakt je vrij, zoals het ooit werd gezegd. Vandaag de dag kan het je helaas ook ziek maken. Luchtvervuiling verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen. Gemiddeld genomen vermindert het de levensverwachting van mensen nog meer dan andere risicofactoren, zoals roken. Daarom werken steden over de hele wereld aan maatregelen om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit. Maar welke beloven het grootste succes? Moeten ze de verkeersstroom optimaliseren? Of het gebruik van privé-auto's beperken? Moeten ze het openbaar vervoer versterken? Of vertrouwen op e-scooters? Hier is het belangrijk dat de verantwoordelijken de mogelijke maatregelen vooraf analyseren en evalueren. Op basis daarvan kunnen de meest geschikte worden geselecteerd om de gezondheid van de burgers te beschermen.

De verantwoordelijken staan voor een echte uitdaging: Aan de ene kant moeten ze de uitstoot verminderen. Aan de andere kant willen ze negatieve effecten, zoals economische verliezen als gevolg van rijverboden, vermijden. Het is essentieel om de voor- en nadelen van mogelijke maatregelen goed tegen elkaar af te wegen, de behoeften van de verschillende belangengroepen in aanmerking te nemen en de juiste verkeersplanningstrategie te kiezen. Softwareoplossingen voor verkeersplanning en -simulatie helpen daarbij.

  • Nauwkeurige verklaringen over emissiereductie en concentratie van verontreinigende stoffen
  • Analyseren en evalueren van de korte- en langetermijneffecten van mogelijke maatregelen
  • Vergelijk opties en kies de juiste strategie
  • Bevordering van duurzaamheid
  • Betere levenskwaliteit voor de bevolking

Analyse van de huidige situatie

Waar is dikke lucht en waarom? En waar is het gewoon te hard? Software en modellen maken het mogelijk om de vervuilingsconcentraties en geluidsniveaus in een gebied, bijvoorbeeld een hele stad, tot in detail te berekenen. Zo is het mogelijk om precies te bepalen hoeveel inwoners in welke gebieden direct worden getroffen door luchtvervuiling en lawaai.

Wat is de beste strategie?

Wat is het effect van de verschillende maatregelen op de uitstoot en de luchtkwaliteit? Hoe beïnvloeden ze de vraag naar vervoer of de mobiliteitspatronen? Zijn er effecten te verwachten op de keuze van de vervoerswijze, bijvoorbeeld door een verschuiving van de vraag naar niet-gemotoriseerd en openbaar vervoer? Software voor verkeersplanning en -simulatie kan deze en vele andere vragen beantwoorden. Het kan ook gebruikt worden om zeer lokale maatregelen te onderzoeken die de verkeersstroom harmoniseren en het aantal en de intensiteit van de voertuigversnellingen verminderen.

Een blik in de toekomst

Niet alleen de huidige situatie kan worden verbeterd met verkeersmodellen en software voor verkeersplanning en -simulatie. Ze helpen ook bij het berekenen van de mobiliteit en de transportvraag voor toekomstige scenario's. Hoe zit het bijvoorbeeld met lucht en geluid, wanneer conventionele voertuigen gemengd met elektrisch aangedreven autonome shuttles de stedelijke mobiliteit bepalen? Of als er meer wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer en veilige fiets- en voetpaden? De analyses en evaluaties van de software bieden een wetenschappelijke basis voor het bepalen van succesvolle strategieën.

Voordelen van software en modellering

  • Berekening en presentatie van de bijdrage van het verkeer en de mobiliteit aan de luchtkwaliteit
  • Prognose van toekomstige ontwikkelingen
  • Evalueren en vergelijken van de effecten van verschillende strategieën en maatregelen
  • Goede basis voor beslissingen over de beste manieren om de lucht te verbeteren