Nu steeds meer producten veranderen in diensten, groeit het aantal mensen in de buitendienst. Servicemonteurs, installateurs, onderhoudsmedewerkers, loodgieters, elektriciens en andere buitendienstmedewerkers zijn dagelijks onderweg van klant naar klant en van klus naar klus. Maar de weg is niet waar ze hun geld verdienen.

Hoe kunnen we de reistijd reduceren en zoveel mogelijk opdrachten per dag inplannen? Hoe kunnen we die opdrachten zo efficiënt mogelijk verdelen, rekening houdend met de kwalificaties van de buitendienstmedewerkers? En welke medewerker is in de gelegenheid om een spoedklus op te pakken? 

Elke dag opnieuw breken fieldserviceplanners het hoofd over deze vraagstukken. Geen enkele dag en geen enkele klus is hetzelfde. Hoe kunnen ze dan toch een efficiënte planning opleveren die alle klanten tevreden stelt en tegelijkertijd ruimte overlaat voor spoedopdrachten?

 • Meer opdrachten per medewerker per dag
 • De juiste medewerker voor de juiste klus
 • Minder stress en meer overzicht voor planners
 • Reductie van plantijd en operationele kosten
 • Eenvoudig opschalen bij toekomstige groei
 • Lager brandstofverbruik en minder CO2-uitstoot

Field Service Planning

In field service staat één vraag centraal: hoe kunnen tegen minimale kosten maximale klanttevredenheid realiseren? Voor het antwoord op die vraag is expertise in field service planning vereist. PTV beschikt over die expertise en heeft die vertaald in passende softwareoplossingen.

Gaat het om geplande onderhoudsbeurten, onverwachte storingsmeldingen of een combinatie van beide? Onze algoritmes helpen om alle opdrachten snel en efficiënt in te plannen. Het resultaat: optimale ritten en routes waarmee field service afdelingen hun bijdrage aan de bedrijfswinst vergroten.

PTV beschikt over software voor verschillende vraagstukken in field service planning:

 • Routeplanning: wat is de snelste, kortste of ‘groenste’ route naar klus?
 • Routecalculatie: hoe hoog zijn de voorrijkosten in termen van tijd en afstand?
 • Rittenplanning: wat is de beste verdeling van opdrachten over de medewerkers?

De gebruikers

Eén van de grootste uitdaging in field service planning is het grote aantal restricties. Planners hebben al moeite genoeg om opdrachten toe te wijzen aan medewerkers met de juiste kwalificaties, de juiste onderdelen en het juiste gereedschap. Of het verdelen van de opdrachten over de medewerkers resulteert in een efficiënte planning, is vaak van ondergeschikt belang.

Wat zijn de restricties waarmee planners rekening moeten houden?

 • Tijdsafspraken met klanten - leef SLA's na
 • Service tijd per opdracht
 • Kwalificaties van medewerkers
 • Beschikbaarheid van gereedschap en materieel
 • Eenmans- of tweemansleveringen
 • Aflevering met of zonder montage/installatie
 • Vaste regio of klantenkring per medewerker
 • Rekening houden met woon- en werkgebieden
 • Contractueel vastgelegde responstijden

Binnen veel bedrijven is de fieldserviceplanning nooit af. Op elk moment kan een spoedopdracht binnenkomen, wat nieuwe vraagstukken oplevert. Welke buitendienstmedewerker is het dichtst in de buurt? Heeft die de juiste kwalificaties en is die bekend met de situatie ter plekke? Of is het beter om te wachten tot een andere medewerker beschikbaar is? Met de juiste software kan elke planner de juiste afweging maken.

Voor elke buitendienst

De termen buitendienst en fieldservice zijn breed. Daaronder verstaan wij uiteenlopende diensten met elk hun eigen planningsvraagstukken. Denk aan:

 • Installatie van elektra of sanitair
 • Aflevering en montage van meubels
 • Aflevering en installatie van wit- en bruingoed
 • Reparatie en onderhoud van machines
 • Onderhoud aan nutsvoorzieningen
 • Bloedprikken door trombosediensten
 • Verkoopgesprekken met klanten
 • Inspectiewerkzaamheden
 • Locatiebezoeken voor diverse doeleinden