Fordonssimulering

Fordonssimulering Kontakta oss

Tekniken utvecklas snabbare än någonsin och biltillverkare integrerar många nya finesser i de senaste modellerna. Det är mjukvara som är nyckeln till dessa framsteg.

I takt med lanseringen av anslutna och självkörande fordon blir mjukvara fordonets hjärna. I stället för människor, kommer mjukvaran att fatta de beslut som säkerställer att passagerare och varor anländer till sina destinationer och att de gör det säkert. Dessa beslut, fattade inom bråkdelar av en sekund, är centrerade kring två frågor: 1) Hur påverkar fordonet andra fordon i närheten? 2) Hur påverkar närliggande fordon vad detta fordon behöver göra?

Fördelar med mjukvara för fordonssimulering
  • Förbättrad fordonssäkerhet
  • Förbättrad motorprestanda
  • Reducerad miljöpåverkan
  • Snabbare ut på marknaden
  • Omfattande simulering och algoritmer

Användarna

Systemutvecklare inom bilindustrin, inklusive datavetare, mjukvaruutvecklare och elingenjörer har jobbat hårt med att utveckla och integrera programvara som kommer att leda den autonoma fordonsrevolutionen. Eftersom bilindustrin är full av konkurrens får de aldrig tappa följande ur sikte:

  • Tillhandahålla de säkraste produkterna för att undvika och motstå kollisioner
  • Minska tidsåtgången att nå ut på marknaden
  • Skapa optimal prestanda 
  • Skära ned på kostnader utan att försämra kvaliteten
  • Göra självkörande fordon bekväma för passagerare

Programvara från PTV Group, som förser dem med algoritmer och simuleringar, har blivit avgörande för att bygga fordons "hjärnor" och uppfylla dessa mål.

Fordonets beslutsfattande 

I takt med att trafiken flyter på måste föraren ständigt fatta beslut om vad som skall göras härnäst. Men med autonoma (AV) och anslutna fordon (CAV) är det i stället programvaran som måste fatta besluten om hur man reagerar på vägförhållanden och på andra fordon. Eftersom komplexa scenarier inträffar på vägen måste omgivande fordons beteende beaktas så att AV eller CAV kan reagera korrekt. Programvaran kan snabbt modellera förarmiljön, så att fordonet kan fatta realistiska beslut som säkerställer ett säkert trafikflöde.

Drivlinans utveckling

Tänk dig att köra på en motorväg och sedan närma dig en stad. Ditt körbeteende kommer naturligt att justeras från att hålla en konstant hastighet till att köra i långsammare hastigheter med flera inbromsningar och stopp. Denna situation och många andra kan simuleras med hjälp av en programvara.

Resultatet är en betydligt mer effektiv motor. Denna typ av tester är avgörande för komplexa förbrännings-/elektriska hybrider: fordonskonstruktörer måste optimera användandet av dessa två strömkällor. De kan bara uppnå detta i den mycket kontrollerade miljö som tillhandahålls av programvara.

Trafikutsläpp

Normerna kring miljöfarligt utsläpp blir allt hårdare runt om i världen. Så när biltillverkare installerar nya system i ett fordon - såsom växellåda, bränsleintag eller avgassystem - måste de mäta och rapportera de utsläpp som produceras. Om dessa utsläpp är för höga måste ingenjörer hitta en lösning eller tänka om.

Men för att utsläpp ska mätas måste en simulering göras för olika körmiljöer. Fordonsprogramvara kan få detta jobb gjort.

I stället för att bygga en del och sedan testa den fysiskt kan biltillverkare skapa en virtuell miljö med hjälp av mjukvara. Därefter testar de nya mönster i olika scenarier för att se hur de påverkar trafikutsläpp.