När fler och fler produkter förändras till tjänster, växer antalet människor i utetjänster. Servicetekniker, installatörer, underhållsarbetare, rörmokare, elektriker och andra externa servicearbetare åker dagligen från kund till kund och från jobb till jobb. Men på vägarna är det inte där de tjänar pengarna. 

Hur kan vi minska restiden och schemalägga så många uppdrag per dag som möjligt? Hur kan vi fördela dessa uppgifter så effektivt som möjligt med hänsyn till den externa servicepersonalens kvalifikationer? Och vilken anställd har möjlighet att åka på ett expressjobb?

Planerare tänker på dessa frågor varje dag. Inget jobb och ingen dag är den andre lik. Hur kan de då leverera en effektiv planering som tillfredsställer alla kunder. Samtidigt som de lämnar utrymme för expressbeställningar?
 

 •  Fler uppdrag per anställd och dag
 •  Rätt anställd för rätt jobb
 •  Mindre stress och mer översikt för planerare
 •  Minskning av planeringstid och driftskostnader
 •  Lätt att skala upp för framtida tillväxt
 •  Lägre bränsleförbrukning och mindre koldioxidutsläpp

Fältserviceplanering 

I fältserviceplanering finns en central fråga: hur kan man uppnå maximal kundnöjdhet till minimal kostnad? För att svara på den frågan krävs expertis inom serviceplanering. PTV har den kompetensen och har översatt den till lämpliga programvarulösningar.

Är dessa schemalagda underhållssessioner, oväntade felrapporter eller en kombination av båda? Våra algoritmer hjälper till att schemalägga alla uppdrag snabbt och effektivt. Resultatet: optimala turer och rutter med vilka serviceavdelningar ökar sitt bidrag till affärsvinster.

PTV har programvaror för olika frågor inom fältserviceplanering:

 •  Ruttplanering: vad är den snabbaste, kortaste eller ”grönaste” vägen till ett jobb?
 •  Ruttberäkning: hur höga är förskottskostnaderna när det gäller tid och avstånd?
 •  Reseplanering: vad är den bästa fördelningen av uppdrag bland de anställda?
 •  Integration: hur kan vi integrera fältserviceplanering i befintliga system?

Användarna

En av de största utmaningarna inom serviceplanering är det stora antalet begränsningar. Planerare har redan tillräckligt med ansträngningar för att tilldela uppdrag till anställda med rätt kvalifikationer, rätt delar och rätt verktyg. Huruvida fördelningen av uppgifter mellan anställda resulterar i effektiv planering är ofta av sekundär betydelse.

Vilka är de begränsningar som planerare måste ta hänsyn till?

 •  Möten med kunderna
 •  Nödvändig tid per uppgift
 •  Anställdas kvalifikationer
 •  Tillgång till verktyg och utrustning
 •  Enmans- eller tvåmansleveranser
 •  Leverans med eller utan montering / installation
 •  Fast region eller kundbas per anställd
 •  Avtalade svarstider

I många företag är planeringen av fältservicen aldrig klar. Ett expressjobb kan komma in när som helst, vilket väcker nya problem. Vilken uppsökande arbetare är närmast? Har hen rätt kvalifikationer och känner hen till situationen på marken? Eller är det bättre att vänta tills en annan anställd är tillgänglig? Med rätt programvara kan alla planerare göra rätt avvägning.

För varje fälttjänst

Termerna utomhustjänst och fältservice är breda. Med detta menar vi olika tjänster, var och en med sina egna planeringsfrågor. Kom ihåg:

 •  Installation av el eller VVS
 •  Leverans och montering av möbler
 •  Leverans och installation av vitvaror 
 •  Reparation och underhåll av maskiner
 •  Underhåll av verktyg
 •  Sjukvård hemma (hemvård)
 •  Blodtransfusioner med trombostjänster
 •  Försäljningsmöten med kunder
 •  Inspektionsarbete