Planowanie infrastruktury transportowej

Rozwiązania Kontakt

Infrastruktura transportowa ma ogromny wpływ na nasze życie. Określa ona wygląd naszych miast, łączy ludzi, społeczności i kraje oraz określa sposób, w jaki się poruszamy. Stawiane przed nią wymagania są wysokie, podobnie jak koszty jej budowy i utrzymania.

Decydenci są w trudnej sytuacji. Ponieważ korzystają z pieniędzy podatników, muszą uzasadnić wszystkie inwestycje w infrastrukturę i muszą rozpatrywać wnioski wszystkich zaangażowanych stron, w tym przyszłych pokoleń. Jednak brak danych i niepewność co do przyszłych warunków i ludzkich zachowań sprawiają, że tworzenie infrastruktury mobilności, która zaspokajałaby wszystkie potrzeby, jest niezwykle złożone.

Rządy, samorządy, planiści ruchu i konsultanci - wszyscy oni potrzebują wiarygodnej bazy danych do oceny i poprawy istniejącej i planowanej infrastruktury transportowej. Modele ruchu drogowego mogą pomóc im w tworzeniu wydajnej, bezpiecznej, dostępnej i zrównoważonej mobilności, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.

  • Testowanie różnych scenariuszy i założeń za pomocą modelu, który obejmuje wszystkie rodzaje transportu i dane o ruchu.
  • Wykorzystanie naukowych metod i modeli w celu uzasadnienia inwestycji i pozyskania prywatnych, publicznych i komercyjnych interesariuszy.
  • Nadążanie za trendami i zmianami w mobilności a także tworzenie odpowiedniej infrastruktury i przepisów.
  • Wzmocnienie transportu publicznego poprzez zapewnienie mu przestrzeni i infrastruktury, których potrzebuje.

Zwiększanie wydajności

Zatory komunikacyjne i brak przestrzeni to wyzwania, które dotyczą prawie każdego miasta. Ale w jaki sposób ograniczona przestrzeń miejska powinna być rozłożona między różne zainteresowane strony i rodzaje mobilności? I jak można poprawić przepływ ruchu i poziom usług? Modelowanie i planowanie ruchu drogowego może pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu istniejącej i planowanej infrastruktury. Narzędzia te mogą być wykorzystane do analizy podstawowych problemów, testowania różnych scenariuszy i tworzenia nowej, sprawiedliwej i efektywnej strategii transportowej.

Zapewnienie przyszłościowej infrastruktury

Miasta są jak żywe organizmy, które rosną i ewoluują. Ludzie przychodzą i odchodzą, podobnie jak projekty związane z nieruchomościami i trendy w mobilności. Jednak infrastruktura, ze względu na swoje ogromne koszty, ma być trwała i stabilna. Nadrzędnym celem jest zatem zaprojektowanie infrastruktury, która uwzględnia przyszły rozwój i może być łatwo dostosowana do zmieniających się warunków demograficznych, gospodarczych lub przestrzennych. Wiąże się to z oceną polityki i przepisów dotyczących mobilności przed wdrożeniem i optymalizacją infrastruktury dla elektrycznej i współdzielonej mobilności.

Zapewnienie żywotności

Aby podnieść jakość życia w miastach, bezpieczeństwo i czyste powietrze są ważnymi elementami. Kluczem do tego jest bezpieczna mobilność i mniejsze emisje z transportu. Ale jakie środki prowadzą do długotrwałego sukcesu i zapewniają bezpieczną i zrównoważoną mobilność?

Analizy ruchu drogowego mogą być wykorzystywane do testowania różnych scenariuszy i w oparciu o nie, do opracowywania strategii na rzecz czystego i zrównoważonego transportu. Dane o ruchu drogowym i wypadkach mogą być również podstawą do dostosowania infrastruktury, poprzez identyfikację, łagodzenie skutków i zapobieganie wypadkom w punktach zapalnych.

Wzmocnienie transportu publicznego

Transport publiczny odgrywa ważną rolę w zakresie dostępności mobilności. Analiza popytu pomaga w identyfikacji białych plam i nadmiernej podaży oraz stanowi podstawę do podejmowania decyzji o nowych liniach lub stacjach. Za pomocą modelu ruchu można symulować przyszłe scenariusze lub alternatywy i odpowiednio dostosowywać inwestycje w infrastrukturę. Model jest również pomocny w znalezieniu właściwej lokalizacji dla węzłów komunikacyjnych, łączących transport publiczny z nowymi formami mobilności, takimi jak jazda i wspólne użytkowanie samochodu, wspólne użytkowanie rowerów i skuterów elektrycznych.

Zalety oprogramowania do planowania ruchu drogowego

  • Wyświetlanie wszystkich użytkowników dróg i ich interakcji w jednym modelu, w tym wszystkich środków transportu publicznego.
  • Efektywne tworzenie i aktualizacja modelu na podstawie zewnętrznych źródeł danych.
  • Testowanie różnych scenariuszy lub alternatyw w skali makroskopowej.
  • Przeprowadzanie analiz ruchu drogowego oraz opracowywanie zaawansowanych strategii i rozwiązań transportowych.