Voetgangerssimulatie

Stadsplanning, verkeersmanagement, beveiligingsactiviteiten, eventmanagement, stations- en luchthavenmanagement – al deze zaken hebben een betrouwbare basis nodig voor hun beslissingen. Voetgangerssimulatie ondersteunt hen daarbij.

Ontdek onze oplossingen    Contact opnemen

Veel factoren beïnvloeden de beweging van voetgangers: Hoe steken ze een kruispunt over? Vormen ze een wachtrij bij het instappen in de bus? Is de trap naar de metro breed genoeg voor het aantal passagiers? Wanneer de infrastructuur op deze bewegingen is ingesteld, is er veilige mobiliteit voor iedereen.

Voetgangerssimulatiesoftware helpt bij het bepalen van de juiste maatregelen. Het toont ook de voor- en nadelen van verschillende planningsvarianten. De analyse van de voetgangersstromen is vooral belangrijk in complexe scenario's. Bijvoorbeeld bij de planning van treinstations, de voorbereiding van massa-evenementen, of gewoon bij het voetgangersvriendelijker maken van straten. Bij het plannen van brandveiligheidsmaatregelen of evacuatieroutes kan voetgangerssimulatie zelfs levens redden.
 

  • Een duidelijke presentatie van het beleid en de overheidsmaatregelen 
  • De controle of bestaande of geplande capaciteiten toereikend zijn
  • Het analyseren en optimaliseren van de huidige infrastructuur
  • Het plannen van maatregelen en het testen van hun effecten 
  • De integratie van nieuwe mobiliteitsconcepten

Toepassingsgebieden van voetgangerssimulatie

Verkeersinfrastructuur

Er wordt veel aandacht besteed aan het optimaliseren van de signaaltijden voor het gemotoriseerde verkeer. Maar ook voetgangers, die minder ruimte innemen en flexibeler zijn, moeten in dit planningsproces worden meegewogen: Is er voldoende ruimte voor hen op de oversteekbare ‘eilanden’? Kunnen de wachttijden bij opeenvolgende verkeerslichten worden verkort? Zijn trottoirs breed genoeg? Dit zijn slechts enkele vragen die een geïntegreerde voetgangerssimulatie kan beantwoorden. Het biedt de juiste basis voor het nemen van de juiste beslissingen die leiden tot de juiste oplossingen.

Stations- en luchthavenmanagement

De capaciteitsknelpunten hebben niet alleen betrekking op wegen en trottoirs, maar ook op treinstations, vliegvelden en winkelcentra. Met behulp van simulatiesoftware kunnen de bewegingen van voetgangers worden weergegeven en geanalyseerd worden. Ook is het mogelijk om een verwachte capaciteitstoename te simuleren - bijvoorbeeld als gevolg van een nieuw spoor of een nieuwe gate. Hierdoor kunnen geplande maatregelen en hun effecten vooraf worden getest.

Brandbeveiliging

Als mensen uit een brandend gebouw moeten ontsnappen, telt elke seconde. In geval van nood is het noodzakelijk om vooraf te weten waar knelpunten ontstaan. Bovendien, hoe lang duurt het voor iedereen om het gebouw te verlaten? Is er genoeg tijd voor iedereen om in veiligheid te komen? Voetgangerssimulatiesoftware kan de resultaten van brandsimulaties (FDS) analyseren en visualiseren en de effecten van brandveiligheidsproducten op mensen berekenen.

Meer veiligheid voor grote evenementen

Voetgangerssimulatie kan een waardevolle ondersteuning bieden voor de veiligheid. Dit geldt voor grote evenementen, sportevenementen, festivals en beurzen, waar de veiligheid van duizenden mensen op het spel staat. Crowd management is hier het sleutelwoord: Hoe moeten de bezoekersstromen worden gecontroleerd om aan te sluiten bij de capaciteit? Hoe kunnen evacuatie- en brandbeveiligingsmaatregelen het beste worden geïmplementeerd? Voetgangerssimulatiesoftware geeft de antwoorden - en de veiligheid. Meer informatie over veiligheids- en verkeersconcepten voor evenementen vindt u in het PTV Blog.

Planning van tijdelijke maatregelen

Bij grote bouwprojecten zorgt de stedelijke verkeersplanning van omleidingen voor een vlotte mobiliteit. Tijdelijke maatregelen tijdens de bouw vereisen vaak dat stations en haltes vele malen zoveel passagiers verwerken als waarvoor ze zijn ontworpen. Bovendien riep de coronaviruscrisis nieuwe vragen op: Hoe houd je fysieke afstand tussen forenzen, wanneer de voetpaden smal zijn, de wachtrijen lang, of wanneer je in- en uitstapt bij bushaltes? Meer informatie over hoe voetgangerssimulatie helpt bij de voorbereiding van tijdelijke maatregelen, vindt u op het PTV Blog.
 

 

 

Deze klanten vertrouwen op de voetgangerssimulatie van PTV.