Traffic Engineering

Contact opnemen

Doorstroming. Hoeveel rijstroken zijn er nodig? Is een fietspad nodig? Dit zijn slechts enkele van de vragen die de verkeerskundige moet beantwoorden, waarbij er niet één standaard oplossing is die voor iedere situatie de beste doorstroming tot gevolg heeft. Uiteindelijk worden beslissingen genomen op basis van de balans tussen capaciteit en snelheid. Verkeerskundig ontwerp is een essentieel onderwerp waarmee gemeenten een veilige en efficiënte infrastructuur kunnen waarborgen.

Voordelen van Traffic Engineering Software

  • Optimalisatie van het verkeerslichten
  • Complex scenariomanagement
  • Beheren van meerdere projecten tegelijk
  • Monitoren stedelijke mobiliteitssystemen
  • Integratie met andere verkeerstools

Samenvatting

Verkeerskundigen werken voor steden, provincies, grootstedelijke organisaties, afdelingen/ministeries van verkeers- en wegbeheerders. Software helpt hen op het gebied van:

  • Afstemming vri
  • Wegverbeteringen
  • Toezicht op de veiligheidscomponenten

De rol van verkeerskundigen is erg moeilijk, omdat zij te maken hebben met een overweldigend aantal verkeerslichten en verbeteringen die moeten worden aangebracht, gecombineerd met regelmatige vragen en klachten van burgers die ontevreden zijn over de infrastructuur. Daarom is het belangrijk dat zij over hulpmiddelen beschikken om het netwerk en hun taken te optimaliseren.

Afstemming VRI

Hoe goed een wegsysteem ook is ontworpen, als de verkeerslichten niet goed afgestemd zijn, zal congestie optreden. Verkeerskundigen moeten rekening houden met grote hoeveelheden gedetailleerde gegevens over het verkeersvolume en de snelheid, maar ook met meer subjectieve informatie, zoals rijstijlen, om zo een instelling te creëren die een goede doorstroming mogelijk maakt.

Planning

De enige constante in elke stad is verandering. Naarmate ruimtelijke ordening vordert, moet de invloed op het verkeer worden geanalyseerd voor een efficiënt functionerende infrastructuur. Voordat er met de bouw wordt begonnen, moeten vergunningen herzien worden en verkeersstudies worden uitgevoerd.

Beoordelingswerk

Veel overheidsinstanties besteden het ontwerp en de ontwikkeling van de infrastructuur uit aan adviesbureaus. Dit vereist dat de ingenieurs van de overheid het werk kunnen beoordelen en ervoor zorgen dat aan alle eisen en veiligheidsnormen wordt voldaan voordat het project wordt uitgevoerd.