Onze motivatie

Het snel, veilig en voordelig vervoeren van personen en goederen vereist een evenwichtige planning. Het is ons doel om op een verantwoorde manier antwoord te geven op de uitdagingen van de toekomst.

De PTV Group zet zich in voor een beter gebruik van de bestaande infrastructuur – met nieuwe technologieën en intelligente verkeersconcepten. Dit is de meest veelbelovende aanpak om het vervoer op een duurzame manier te optimaliseren.

Smart Cities en Smart Mobility

De visie Smart Cities – het creëren van efficiënte, progressieve, milieubewuste en sociaal inclusieve steden, heeft verschillende aspecten. Naast energie, milieu en veiligheid is ook mobiliteit een wezenlijk aspect voor de stad van de toekomst. Nieuwe ontwikkelingen die mobiliteitsoplossingen bieden, zoals sharing, elektromobiliteit, Car2X-communicatie en vooral digitale koppeling zullen voor de mobiliteit van doorslaggevende betekenis zijn.

Lees meer over onze oplossingen voor Smart Cities.

Stadsdistributie - Oplossingen voor verstedelijking

Wereldwijd woont de helft van alle mensen in steden, en deze trend neemt alleen maar toe. Al deze mensen moeten worden voorzien van voedsel, consumentenproducten en bouwmaterialen. Stadsdistributie vervult daarbij een onmisbare rol.

De PTV Group helpt gemeenten, vervoerders, logistieke dienstverleners en de detailhandel bij het toepassen van ritplanning op het gebied van stadsdistributie met behulp van ons ritplanningsysteem zijn gebruikers verzekerd van de meest efficiënte en Co2 vriendelijke route.

Klik hier voor meer informatie over onze oplossingen voor stedelijke planning en transport- en ritplanning.

Verkeersveiligheid – Solutions for a safer world

Dankzij de globalisering lijkt de wereld kleiner te zijn geworden, maar de verkeerswegen zijn nu aanzienlijk langer. Veel mensen gebruiken het openbaar vervoer of de fiets, maar het gebruik van motorvoertuigen neemt wereldwijd ook toe. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers per jaar is meer dan een miljoen. Verkeersveiligheid is een belangrijk thema bij het ontwerp en de optimalisatie van de infrastructuur voor vandaag de dag en in de toekomst. Ook voor de vervoerslogistiek zijn er toepassingen nodig om de veiligheid van de chauffeur en zijn lading te waarborgen.

Lees meer over onze oplossingen voor:

  • Vervoersplanning en verkeersmanagement
  • Vervoerslogistiek

Share Economy – Solutions for a shared world

Overal ter wereld zijn mensen op weg: op weg naar het werk, om boodschappen te doen of vanwege een reis. De auto is niet meer het statussymbool wat hij geweest is. Delen is het nieuwe hebben. Dit geldt net zo goed voor Carsharing als voor het delen van alternatieve vervoermiddelen, zoals fietsen.

Iedere dag worden goederen kilometers ver vervoerd. Het motto voor de transportlogistiek is: Logistics Collaboration. Alle deelnemers moeten nauw met elkaar samenwerken – voor hun eigen winstgevendheid, maar ook ten behoeve van de gezamenlijke waardeketen.

Lees meer over onze oplossingen voor:

  • Vervoersplanning en verkeersmanagement
  • Vervoerslogistiek

Klimaatbescherming – Solutions for a greener world

Wij hebben behoefte aan leefbare steden, mobiliteitsdiensten voor de provinciale gebieden en goed functionerend handelsverkeer. Milieubescherming en milieuvriendelijke oplossingen, weinig geluids- en verkeersoverlast zijn aantrekkingspunten voor de bewoners. Uitdagingen waar de PTV Group oplossingen voor biedt.

Lees meer over onze oplossingen voor:

  • Vervoersplanning en verkeersmanagement
  • Vervoerslogistiek